Høringssvar fra Sandy Lunøe

Dato: 15.08.2020

Med svarfrist altfor kort og skral informasjon
- det vises null respekt for Lovens intensjon.

At myndigheter fremmer en slik rekommandasjon
er en meget uakseptabel, lei situasjon.

Statsminister-CEPI-farma-Gates union
er en oppsiktsvekkende konstellasjon.
Hun ga flere milliarder som donasjon
til farma-industrien for vaksineproduksjon.
Prestisje blir vel knyttet til en slik presentasjon,
så det ønskes nok ingen negativ reaksjon.

Om myndigheters håndtering av corona-situasjon
utgis en vurdering fra en ekspert-kommisjon,
med en betenkelig komposisjon
og lite objektiv reputasjon.
For sensitive fakta blir det eksklusjon
på 100 år ( - da vi alle er forvandlet til en annen dimensjon)

GMO-vaksiner er en helt ny kreasjon
men de produseres nå med en haste-aksjon
og med svekket trygghets-testing - en uetisk situasjon.

Nå skal det brytes med vaksine-tradisjon:
Våre celler kan utsettes for inkorporasjon
med fremmed DNA - som da styrer produksjon
av virusproteiner med en slik funksjon
at de skal kunne trigge antistoffproduksjon
(- om hvor lenge dette kan vare er en heftig diskusjon).

Med DNA-vaksiner risikeres mutasjon
med humant- og virus-DNA inkorporasjon,
som kan påvirke neste generasjon
- kanskje dette resulterer i "de-gen-erasjon"?

Med mRNA-vaksiner er det introduksjon
av RNA i cellene. Det finnes dokumentasjon
på alvorlige bivirkninger med kraftig inflammasjon.

For mange corona-vaksiner finnes informasjon
om bruk av cellelinjer under produksjon
fra abortert fostervev - en skammelig situasjon.

En GMO-vaksine er per definisjon
et produkt som baseres på genmanipulasjon.
Kloke eksperter sier at med en slik funksjon
er den ikke en vaksine, men en helt ny kreasjon:
så korrekt klassifikasjon
er under GMO-jurisdiksjon,
som vil gi mer trygghet for landets populasjon.

Genteknologiloven gir ikke autorisasjon
for kliniske tester på vår populasjon
med GMO-produkter - en illustrasjon
på en betryggende spesifikasjon.
( - Legemiddelloven kan svekke retts-situasjon).

Norge er kjent som favorittnasjon
for industriens testing med ny medikasjon.
Blant begrunnelser til dette er tett relasjon:
myndigheter-farma-medisinsk profesjon.

Endring i forskrift blir en ny situasjon
- befolknings-studier med utestet medikasjon
og eksperimentell vaksinasjon
uten godkjenning og med tvang på vår populasjon.

Spørsmålet stilles, som en konklusjon:
"Er det faktisk lovlig med krise-vaksinasjon?"
Betingelsen var, at for autorisasjon,
også i følge en stipulasjon:
"Hvis det ikke finnes alternativ medikasjon".

Men alternativ finnes med god dokumentasjon:
Hydroxyklorokin og sink i kombinasjon
med antibiotika - men det finnes opposisjon
fra de som vil tvinge vaksiner på vår populasjon!


(Sandy Lunøe)