Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 961364

Dato: 11.08.2020

Jeg er sterkt imot covid-19 vaksinering ved nåværende tidspunkt.