Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 891117

Dato: 10.08.2020

Jeg ønsker ikke at vaksiner generelt og nettopp covid19 vaskinen skal ikke være påkrevet( tvang). Den må være ett tilbud og frivillig.