Høringssvar fra Unni Myklevoll

Dato: 03.08.2020

Denne forskriften protesterer jeg som innbygger i Norge imot. Ikke jeg eller andre skal være prøvekaniner i et slikt prosjekt.
unni Myklevoll

svolvær