Høringssvar fra Anders Skoe AS

Dato: 13.08.2020

I mot lovendring pga:

Det er mot naturen.

Det er imot mangfold

Det er imot frihet

Det er imot individualitet

Det er antidemokretisk

Det er kontrollerende

Vennligst sjekk

acu2020.org

anders@skoe.as