Høringssvar fra Inger Sverresen

Dato: 11.08.2020

Det bør ikke forekomme tvungen vaksinering.