Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123292

Dato: 03.08.2020

Nei til ekspermitering av genteknologi på mennesker!