Høringssvar fra Sarah Drew

Dato: 17.08.2020

Jeg tar sterk avstand fra dette høringsforslaget.
Høringsforslaget har en rekke svakheter som skaper et lite oversiktlig bilde med tanke på juridiske og medisinske konsekvenser for befolkningen. Befolkningens rettssikkerhet rammes alvorlig dersom dette høringsforslaget tas til følge.

Jeg sier nei til høringsforslaget.