Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 753171

Dato: 09.08.2020

MOT vaksiner under tvang !!!