Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 536737

Dato: 09.08.2020

NEI til vaksine!

Dette går imot Guds vilje med menneskeheten. Vær forsiktig ellers kommer Guds vrede over landet!