Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 807803

Dato: 03.08.2020

Nei til eksprimentering av genteknologi på folk.