Høringssvar fra Roms Sørvåg

Dato: 10.08.2020

Jeg er imot tvungen vaksinering.