Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 465138

Dato: 05.08.2020

NEI til GMO-legemiddler !!!!!!!!!!