Høringssvar fra Karin Rønning

Dato: 11.08.2020

JEG ER TOTALT IMOT AT MYNDIGHETENE SKAL EKSPERIMENTERE MED GENTEKNOLOGI PÅ FOLK.

DETTE GÅR LANGT OVER MYNDIGHETENES ANSVAR OVERFOR DEN ENKELTE MEDBORGER!

Med vennlig hilsen

Karin Rønning