Høringssvar fra Birgitte Bjelland

Dato: 10.08.2020

Jeg er I mot dette.