Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 418287

Dato: 05.08.2020

Jeg godtar ikke at slike unaturlige stoffer/produkter skapes og/eller gis til den norske befolkningen. De langsiktige virkningene vil kunne bli mye verre enn sykdommen i seg selv... Sykdommen har oppstått fordi vi ikke lever i pakt med naturen så kanskje vi heller burde fokusere på det isteden.
Skuffet over at "klima og miljø" departementetkan stå bak en slik politikk som åpenbart går imot naturens prinsipper.