Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 647987

Dato: 09.08.2020

Personen bak GMO vaksinationsagendaen Bill Gates har reist årevis rundt verden for å få regeringer til å gå med på sitt vaksinationsprogram. Han er imidlertid ikke lege eller expert på genteknikk, me oppfører seg fortsatt som sådan. Målet hans kan være å redusere verdens befolkning. En steriliseringskomponent kan finnes i vaksiner. I så fall er det en fobrytelse mot menneskeheten og han kan bli sett på som mennesket fiende. Noen lærde ser hans agenda som svindel. Han mener at har en messiansk oppgave å reddde verden gjennom teknologien og teste sine vaksiner på "lesser humans" Bill Gates har sterilisert kvinner i Afrika med hjelp av stelkramp vaksiner uten deres tillatelse. De har siden funnet en del i inholdet som steriliserer. Han har lammet og drept tusenvis av barn i India gennom poliovaksiner. Den kjente advokaten i USA Robert F. Kennedy jr. har publisert flere dokumenter om dette. www. globalresearch.ca >bill-gates

Hvis Bill Gates har lov å teste sine GMO vaksiner i alle land så har vi blitt "lesser humans" verden over, hybrider uten følelser eller en egen vilje. Utgangen kan bli katasrofal.