Høringssvar fra Gunn Tveit

Dato: 04.08.2020

Dette er jeg i mot, færdig snakka.