Høringssvar fra Ingar Pedersen

Dato: 10.08.2020

Jeg er på det sterkeste i mot å frata enkeltmennesket retten over egen kropp og helse!!!!

Ingar Pedersen