Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132434

Dato: 18.08.2020

1.Nei til høringsforslag 2.Nei til GMO -legemidler til vaksine.