Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 521473

Dato: 09.08.2020

NEI