Høringssvar fra Bente Trasti

Dato: 03.08.2020

  1. Jeg er veldig i mot forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO- legemidler. Ikke bruk det norske folk som forsøkskaniner.