Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 240128

Dato: 04.08.2020

Siden jeg ikke tilhører noen av de nevnte kategorier for høringsinstenser vil jeg som nordmann i exil få lov å si min mening om dette; Som relativt bra opplyst innen forskjellige områder, alt fra nasjonal politikk, geopolitikk, internasjonalt samarbeide med bla. stillinger i UN (IMO), sikkerhetsforum oljedir. samarbeid for sikkerhet etc. etc. vil jeg på det sterkeste fraråde all bruk av GMO både i matproduksjon og ikke minst innen medisin. Vaksiner med innhold som vil forandre menneskers dna er jo så langt over alle støvleskaft som det er mulig å komme. De som planlegger dette og foreslår dette gjennomført mot befolkningen må trekke dette forslaget tilbake med øyeblikkelig virkning, for om ikke vil dette nokså sikkert, 99,99% sikkert at dette er dødsdommen for alle som er involvert i dette eksperimentet. Stopp mens det ennå er tid!