Høringssvar fra Eli Anne Søland

Dato: 15.08.2020

Ingen har fått med seg dette.

Dette må tas opp for fullt Storting, med full NRK dekkning.

Ikke snik dette gjennom i fellesferien.

Hastehøringen er lovstridig ut ifra gjeldende genteknologilov i form av paragrafene: 9,10 og 13.

Jeg sier NEI til forslaget.