Høringssvar fra LFV (led for verden)

Dato: 03.08.2020

De lover som er holder. Men de MÅ strammes inn så folk blir bedre beskyttelse så ingen syke personer får mulighet til å misbruke genforskningen for egen vinningskriminalitet og misbruk av mennesker og barn.NEI Til å slippe til genforskning uten det ligger nok informasjon og utprøving av medesiner og vaksiner som skader individets rettigheter og grunnlovens personvern.Ingen instanser kan få lov til å gjennomføre et vaksine tiltak før en åpen domsavsigelse og det framlegges dokumenter om/for det medesinske grunnlaget er godt nok dokumetert forsvarlig og trykt for landets innbyggere!! Hilsen Direktør Jon Ivar gundersen