Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 398204

Dato: 05.08.2020

Et absolutt NEI til eksperimetering av genteknologi på norske borgere!