Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 769226

Dato: 10.08.2020

Norge er et fritt land! La også folk få være fri!

La folket få bestemme over sitt eget liv og valg. Syntes dere har nok kontroll over folkets valg og liv! Amen!