Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 616283

Dato: 03.08.2020

NEI...til vaksine,