Høringssvar fra Wenke Homersand

Dato: 02.08.2020

Kommentar til høringsforslag:
Dette er alt for dristig og eksperimentelt til at en bør si ja til dette forslaget. Dette er bl.a. for å kunne legge til rette for tvangsvaksinering på Norges befolkning.
Det er min kropp, jeg bestemmer over min kropp og helse. Jeg skal ha medbestemmelse ved legebehandling.
Dette skal ikke vedtas av regjeringen.