Høringssvar fra Teresa Maria Dalen

Dato: 05.08.2020

Innspill til høring:

Forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO legemidler til behandling eller forebygging av Covid-19 bør ikke kun behandles av Klima- og miljødep., men av Helsedepartementet. Endring gjelder jo bruk av GMO legemidler på mennesker.

I dag har vi en restriktiv politikk mot GMO planter og tilsetning av slike planter i mat og fôr for dyr. Takket være denne politiken har vi en god helse både hos dyr og mennesker, samtidig som lever vi mer i pakt med naturen. Forskning viser at GMO planter er ikke uten påvirkning på levende organismer og vår egen genom. Vi lever i symbiose med mengder av bakteria i våre tarmsystemer, bakterier produserer vitaminer, aminosyrer og andre næringstoffer som kroppene våre trenger. Å tillatte GMO produkter vil føre til endringer i denne symbiosen og hvilke bakterie overlever i våre tarmer. Forskning viser at vår helse er direkte avhengig av miljø vi lever i, både det ytre og det indre, her også mat vi spiser, luft vi puster inn og vann vi driker. Proteiner fra maten og andre stoffer vi tar inn har direkte inflyttelse på vår biologi, på hvilke gener blir aktivert og hvilke ikke. Blir forskjellige sykdommer aktivert under slik påvirkning fra miljø? Mange av forskere sier det (Se Bruce Lipton).

Dagens genteknologiloven baserer alle sine vurderinger på tre prinsipper: bærekraft, samfunnsnyte og etikk. Endring av bioteknologiloven vil direkte stride med disse prinsippene. Det er direkte uetisk å tillatte GMO legemiddler til utprøving i Norge. Samfunnsnyte er liten når vi tar i betraktning at Covid-19 er like farlig som en vanlig influensa og dødligheten er veldig liten, lang under 1%.

Vi har også kjente i 65 år midler som Hydroxychloroquine, Zinc og Azithromycin, som er veldig effektive i tidlig fase, ifølge rapporter fra flere leger i verden.

Samtidig vi kan ikke ha forskjell på vurdering av saker som gjelder mennesker og dyr i samme loven. For dyr skal det fortsatt være samme strenge regler, men ikke for mennesker. Er dette logisk? Er vi ikke biologiske organismer alle sammen som påvirkes på samme måte? Endringer i loven, bare kun for å få tilpasse dette til EU regleverke er ikke nok. Legemidler som inneholder GMO genmodifiserte organismer skal ikke tillattes på markedet i Norge. Endring i loven vil ødelegge all den jobben som er gjort frem til nå for å beskytte levende organismer, både mennesker og dyr, fra eksperimentering med vår helse og miljø rundt oss. Det var en grunn til at vi har et slikt strengt lov nå, som er viktig å beholde siden langtidskonsekvenser er usikre. Definisjon av hva som er GMO organismer skal ikke endres for å gjøre det lettere for store farmaseutiske selskaper å komme seg på norsk marked lettere. Hvis vi gjør dette , så opptrer vi uetisk, lite bærekraftig og det kan koste samfunn mye på langt sikt.