Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112737

Dato: 16.08.2020

I fohold til eksperimentell GMO utprøving så tillater jeg meg å peke på en større global utfordring enn COVID19, nemlig antibiotikaresistens.

Hvis det tillates eksperimentell Human utprøving av GMO medisiner for å stoppe COVID 19, hvordan kan en være sikker på at denne medisinen ikke endrer bakterier sitt DNA og dermed umuligjør bruk av antibiotika?

Jeg mener man innenfor GMO fagfeltet gjør en god jobb, men oppfordrer til forsiktighet når det gjelder manipulering av bakterier/virus sine gener, slik at man får oversikt over konsekvensene av endringer. Spesielt gjelder dette human utprøving, siden kroppen består av store deler bakterier, så er det ekstra viktig med forsiktighet innenfor GMO fagfeltet.