Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 670550

Dato: 09.08.2020

Håper sandelig ikke dere har tenkt å innføre tvungen vaksine!!

Den er av logiske årsaker ikke gjennomprøvd.

Dette MÅ være valgfritt!!!