Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 730274

Dato: 09.08.2020

Er imot tvangsvsksoneting