Høringssvar fra Rune Søgaard

Dato: 05.08.2020

Dette forslaget stemmer jeg nei til.