Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123984

Dato: 17.08.2020

Nei til forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO legemidler.

Er sterkt i mot dette forslaget.