Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 695235

Dato: 09.08.2020

Jeg godtar ingen form for genmanipulert vaksine eller ikke genmanipulert vaksine for noen som helst sykdom inkludert Covid 19, det er fullstendig uakseptabelt å drive med befolkningen som forsøkskaniner i forhold til nevnte tema.