Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 657252

Dato: 09.08.2020

Dette er jeg så imot som jeg kan få blitt. Å tukle med naturen sånn er ren, skjær GALSKAP.