Høringssvar fra Ragna Heffermehl

Dato: 10.08.2020

Jeg er imot og sier NEI til eksperimentell GMO vaksine, og tvungen eksperimentell DNA-endringsvaksine på folk og dyr.