Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 960497

Dato: 11.08.2020

Nei. Jeg er mot vaksinering.