Høringssvar fra Odd-Eivind Aikio

Dato: 05.08.2020

Denne høringen gjør det nødvendig for folket i å kreve at vi må ut av EØS Avtalen. En slik lovending berører tilliten i negativ retning til regjeringen i en så stor grad at denne (regjeringen) bør avsettes med umiddelbar virkning.

Det betyr at VI MENNESKER blir omgjort til GMO, det er totalt uakseptabelt å bare vurdere det, angående COVID-19 så er den ingen trussel. Pandemien er også en overdrivelse, dvs at det pr dags dato enda ikke har vært et stort nok utbrudd som gjør det nødvendig å bruke termen pandemi.

Hva er det egentlig regjeringen holder på med!?