Høringssvar fra Remy Ødegård

Dato: 05.08.2020

Her er det en hel mange betenkeligheter ute å går.

Ønsker vi befolkningen å være prøvekaniner for stor kapitalen? Jeg personlig tror ikke det. Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp. Vi synes det er bra med tydelig advarsel og merking av helsefarlige sigaretter. Dette burde også gjelde for alle farlige matvarer og spesielt medikamenter og injeksjoner, som kalles vaksiner. Man må vite om det som injiseres kan påvirke ens eget DNA, for slike vaksiner har helt andre konsekvenser enn tidligere vaksiner.

Det er også merkelig at disse høringene kommer nå, rett etter sommerferien, og en lang periode med frykt-propaganda vedrørende Covid-19. Det er kun ca. 250 døde i Norge av Covid-19, og dette kan overhodet ikke kalles en pandemisk situasjon. Hvert år dør det ca. 1000 nordmenn av influensa, til tross for at man vaksinerer mot influensa mer enn noen gang. Da ser vi at vaksinasjon ikke er svaret på å forebygge sykdom. Styrking av immunforsvaret er svaret.

Harvard College skrev en artikkel om dette i 2011, hvor flere vitenskapsmenn har beskrevet farene med å bruke slike vaksiner.

Medscape, et anerkjent medisinsk nettsted for medisinsk utdannede mennesker, skriver i denne artikkelen den 3 august 2020, at det er flere problemer med DNA vaksiner. Noen av disse problemene er beskrevet nedenfor, sammen med hva Harvard College beskrev i sin artikkel i 2011:

 1. Det finnes veldig liten kunnskap om hvordan slike vaksiner virker på mennesker, og alle som får en slik vaksine, vil i realiteten være en prøvekanin.
 2. Man har ingen mulighet for å kunne kontrollere hva som skjer inne i cellen etter at plasmidet er injisert. Man kan få helt andre reaksjoner enn forventet, da man ikke har noen inngående kunnskap om kroppens reaksjoner på slik genetisk modifisering.
 3. En bivirkning kan være kroniske betennelser, da vaksinen kontinuerlig kan stimulere immunsystemet til å danne antistoffer.
 4. Plasmiden (DNA fragmentet) som injiseres inn i våre egne celler, kan integreres med vårt eget genom som kan resultere i nye mutasjoner som ikke kan reverseres, og man er skadet for resten av livet.
 5. Dette kan igjen gi problemer med DNA replisering.
 6. Det kan stimulere til nye immunresponser man ikke kan kontrollere.
 7. Det kan aktivisere gener som forårsaker cancer/kreft, og påvirke gener som kontrollerer celle-veksten.
 8. Dersom plasmidet integreres i vårt eget genom, vil dette genmodifiserte DNAet/kromosomet videreføres gjennom nye generasjoner og skape unaturlige svakheter som overhodet ikke er ønskelig i en befolkning.
 9. Det er mulighet for å stimulere til antistoff-produksjon mot eget DNA.
 10. Det er mulighet for toleranse ovenfor det nye antigenet som produseres, og det kan i verste fall være fatalt da antigenet kan spre seg i kroppen uten at immunforsvaret reagerer på dette.
 11. Mulighet for atypisk prosessering av bakterielle og parasittiske proteiner.
 12. Det kan være at det i stedet dannes antistoffer mot modifisert DNA/plasmidet før patogenes Spike-protein er dannet. Dette skjedde da man for noen år siden, ved et Gen-eksperiment man gjorde på̊ mus, hvor man injiserte Plasmid Expressing humant veksthormon. Det ble da dannet antistoffer mot Plasmidet i stedet for å modifisere veksten. Det var slik tanken på̊ å lage GEN-modifiserte vaksiner oppsto. Men det er klart at om Regjering og Stortinget ønsker å være prøvekaniner, så synes jeg at de skal få lov til det. Remy Ødegård, Skudeneshavn.