Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 348458

Dato: 04.08.2020

Eg godtar overhode IKKJE eksperimentering med GMO/genteknologi på Norges befolkning! RNA-vaksiner inneheld SYNTETISKE gen som kan endre mottaker sin genetiske samansetning permanent og på ukjente måtar. RNA-vaksiner kan og utløyse autoimmune reaksjonar, dvs. at kroppen angrip seg sjølv.