Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114516

Dato: 16.08.2020

Ingen gen manepuleringer av mine gener skal skje.

Jeg ønsker ikke at man bruker vaksiner med gen materiale i.