Høringssvar fra Steinar Oleivsgard

Dato: 10.08.2020

Stortinget kan ikke påtvinge folk og ta en eventuell covid 19 vaksine. Det kan være mange som av forskjellige grunner ikke ønsker det. Og det er mange land som er langt fremme i utviklingen av en vaksine, sp hvis f, eks USA, Russland, Israel, India, sør Korea kommer med hver sin vaksine, må det Norske folk selv få velge hvilken de vil ha.
storting / regjering kan komme med anbefalinger og gode råd, men folk må selv få bestemme.