Høringssvar fra Odd Inge Storli

Dato: 09.08.2020

Med mindre mennesker i samfunne skal behandles som dyr må vel Klima og miljødepartementet være feil instans til å behandle denne saken.
Vi har noen menneskerettigheter etter bestemmelser i grunnloven å følge., noe myndighetene skal sikre.
Eksperimentel utprøving av vaksine mnå ha grunnlag i personvern som krever at samtykke må innhentes fra de individer som selv velger å delta.
Videre mnå det opplyses risiko til deltakerne hva genmanipulasjon kan føre til.

Med dette ytrer jeg et kraftig nei til dette.