Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117693

Dato: 16.08.2020

Neitakk.

Ikke behov for vaksiner som ikke er forsket tilstrekkelig på. Og tvangsvaksinering er helt ugreit!

Sier nei

Til dette bedriver bak folks rygg uten tanke på andres ve og vel.