Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 777845

Dato: 10.08.2020

Nei til vaksine mot korona