Høringssvar fra Anita Blikeng

Dato: 10.08.2020

Min mening er: La enkelt menneske bestemme selv.Vår frie vilje er til det beste for individet og samfunnet forøvrig. Ikke ta fra oss vår evne og vilje til å ta avgjørelser på egne vegne. Lytt til hver enkelt <3