Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110819

Dato: 15.08.2020

Jeg sier nei til forebyggende vaksinering mot Covid 19 med GMO-vaksiner