Høringssvar fra Astri Byhre

Dato: 03.08.2020

nei til genforskning på den morske befolkning.